Wolna Strefa

Zajęcia profilaktyczne

Opublikowano: 02.03.2021

Nasza młodzież poszerza swą wiedzę i kształci się w różnych kierunkach i tematach.


Zajęcia profilaktyczne:

1. Rola agresji, wulgaryzmów i żargonu w wyrażeniu emocji i kształtowaniu kontaktów między ludźmi

2. Elementy przemocy i agresji wśród młodzieży wynikających z nadużywania alkoholu

3. Uzależnieniu od nikotyny wśród młodzieży i sposoby radzenia sobie z problemem

4. Ukazanie negatywnych skutków i przyczyn nadużywania napojów alkoholowych

5. Szkodliwość wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych

6. Źródła zagrożenia dla zdrowia i życia współczesnego człowieka

7. Profilaktyka HIV i AIDS

8. Omówienie zagadnień dotyczących agresji, agresora i ofiary agresji

9. Działania wczesnej interwencji

10. Przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym

11. Sposoby radzenia sobie z zaburzeniami odżywiania w tym anoreksja i bulimia

12. Sposoby radzenia sobie z uzależnieniem od Internetu

13. Cyberprzemoc

14. Kontrolowanie swojej energii i hamowanie własnej aktywności

15. Kształtowanie umiejętności rozwiazywania konfliktów z rówieśnikami

 

16. Rozwijanie umiejętności współdziałanie w grupie