Wolna Strefa

Zajęcia plastyczne

Opublikowano: 17.03.2021

Co nam dają ?

Co nam dają zajęcia plastyczne ?

- rozwijają kreatywność

- pobudzają neurony

- wspierają rozwój poznawczy i intelektualny

- rozwijają społecznie

- rozwijają emocjonalnie

- rozwijają artystycznie

- rozwijają zdrowe podejście do życia i świata