Wolna Strefa

Ważne daty POLSKI

Opublikowano: 30.03.2021

Zajęcia edukacyjne :)

Ważne daty w historii Polski- jest to cos o czym każdy Polak powinien pamięć :)

Wychowankowie wspólnie ułożyli chronologicznie daty wraz z wydarzeniami
W najbliższym czasie przyozdobią one naszą ścianę !!!

 

966-Chrzest Polski 
1000- Zjazd w Gnieźnie
1025-Koronacja B.Chrobrego
1410-bitwa pod Grunwaldem
1525-Hołd pruski
1683-bitwa pod Wiedniem 
1772-I rozbiór Polski
3 maja 1791-uchwalenie Konstytucji
1793-II rozbiór Polski
1795-III rozbiór Polski
1830-wybuch powstania listopadowego
1863-wybuch powstania styczniowego 
1918-odzyskanie niepodległości
1920-bitwa Warszawska
1 września 1939-wybuch II wojny światowej 
1 sierpnia 1944- wybuch powstania Warszawskiego
1978-wybór Karola Wojtyły na papieża
1980-powstanie NSZZ "Solidarność"
13 grudnia 1981-stan wojenny
1999-wstąpienie Polski do NATO
2004-wstąpienie Polski do UE