Wolna Strefa

"JAJECZKO"

Opublikowano: 06.04.2021

Spotkanie integracyjne :)

 

Zmartwychwstanie Jezusa ma wielkie znaczenie dla chrześcijan:

-Zmartwychwstanie stanowi przede wszystkim potwierdzenie boskim autorytetem tego wszystkiego, co sam Chrystus czynił i czego nauczał. W szczególności potwierdza prawdę o boskości Jezusa

-Przez swoje Zmartwychwstanie Jezus otwiera ludziom dostęp do nowego życia. Przywraca ludziom łaskę Bożą.

-Zmartwychwstanie dokonuje przybrania za synów, ponieważ ludzie stają się braćmi Chrystusa dzięki uczestnictwu w jego życiu].

-Wydarzenie zmartwychwstania Chrystusa jest dla wierzących chrześcijan zapowiedzią i gwarantem powszechnego zmartwychwstania wszystkich ludzi na dźwięk trąb Sądu Ostatecznego i wyboru sprawiedliwych, którzy wspólnie z Chrystusem obejmą Królestwo Boże i otrzymają życie wieczne.

-Koncepcja ta jest najpełniej opisana w ostatniej księdze Nowego Testamentu: Apokalipsie Jana.

 

Podczas spotkania zostało zaprezentowane przedstawienie teatralne " Tymoteusz wśród ptaków" :)

-zapraszamy do obejrzenia spektaklu na stronie facebook -Wolna Strefa Zgnańsk