Wolna Strefa

Sekcje zainteresowań

Sekcje zainteresowań

SEKCJE ZAINTERESOWAŃ:

Sekcja artystyczna  - Poniedziałek godz. 15.00

Sekcja naukowo-poznawcza  - Wtorek godz. 15.30

Sekcja radiowa - Środa godz. 14.45

Sekcja teatralna - Czwartek godz. 15.00

Sekcja muzyczna - Czwartek godz. 17.00

Sekcja sportowa - Piątek godz. 16.00