Wolna Strefa

Kadra

Kadra Klubu „Wolna Strefa” Zagnańsk

 

Sylwia Chyla- Magister pedagogiki na kierunku resocjalizacja i profilaktyka społeczna Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ukończony kurs Polskiego Języka Migowego.

Zainteresowania to sport, dobry film, muzyka. Charakterystyczną cechą jest chęć do zdobywania wiedzy, samorozwoju oraz poszerzania swoich umiejętności.

Cechuje ją cierpliwość, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, serdeczność, otwartość, uprzejmość.

Kadra klubu: