Wolna Strefa

Realizowane projekty w klubie

Opublikowano: 19.04.2017

W okresie od 20.04.2017 r. do 31.12.2017 r. Fundacja Nadzieja Rodzinie realizować będzie zadanie publiczne pod nazwą:

 

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ


Głównym założeniem projektu „Razem możemy więcej” to szereg działań skierowanych do osób starszych oraz uczestników klubów „Wolna Strefa” w Kielcach i Zagnańsku. Beneficjentami naszego projektu będą dzieci uczestniczące w zajęciach klubów oraz osoby starsze, gdyż projekt zakłada organizację szeregu spotkań z zakresu integracji międzypokoleniowej.

 

szczegóły dotyczące realizowanego zadania znajdziecie pod numerem telefonu:

41 347 07 43


Projekt został dofinansowany przez WOJEWODĘ ŚWIĘTOKRZYSKIEGO.

Opublikowano: 03.04.2017

W okresie od 4.04.2017 r. do 30.09.2017 r. Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie realizować będzie zadanie publiczne pod nazwą:

NORDIC WALKING DLA SENIORA

Głównym celem realizowanego zadania jest pobudzenie aktywności fizycznej u  osób w wieku 50+

 

Projekt został dofinansowany przez WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE.

Opublikowano: 15.04.2017

W okresie od 15.04.2017 r. do 31.12.2017 r. Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie realizuje zadanie publiczne pod tytułem:

,, Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska.’’

Głównym celem realizacji zadania jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach organizowanych przez kluby Wolna Strefa, zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz rozwój osobowościowy

Projekt został dofinansowany przez MINISTERSTWO RODZINY PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zapisz

Zapisz